Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2021.

Årsmötet är öppet för alla som är medlemmar innevarande år 2021.

Digitalt årsmöte med Microsoft Teams
Titel: Årsmöte Dansa Åh Le
Tid: 6 mars 2021 11:00:00
För att delta i mötet klickar du här!
Gå gärna med i mötet 10 minuter innan utsatt tid för att få tid att lösa eventuella tekniska problem.

Du kan ansluta till mötet via:

För mer information öppna kallelsen till årsmöte under handlingar.

Handlingar