Gå till innehåll

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I DANSFÖRENINGEN DANSA ÅH LE

Årsmötet är öppet för alla som är medlemmar innevarande år 2022. Mötet hålls den 19 mars kl 16.00 i lilla lokalen, Änggatan, Marieholm.
 
Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 20/2 på mail Styrelsen@dfdal.se 
 
  • Förslag för uppdatering av stadgarna enligt DSF nya stadgemall kommer tas upp på årsmötet.
  • Fastställande av nästa års medlemsavgift tas upp på årsmötet.

Efter mötet bjuder vi  upp till dans med lättare förtäring! 

Anmälan till årsmöte med dans ska göras till fest@dfdal.se innan den 15/3.

Handlingar