Gå till innehåll

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I DANSFÖRENINGEN DANSA ÅH LE

Årsmötet är öppet för alla som är medlemmar innevarande år 2023.
Mötet hålls den 10 mars kl 18.00 i lilla lokalen, Änggatan, Marieholm

Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 10/2 på mail Styrelsen@dfdal.se

 Förslag till stadgeändring: Att viceordförande väljs internt av styrelsen och inte av årsmötet.

 Fastställande av nästa års medlemsavgift tas upp på årsmötet.

Anmälan till årsmöte med dans ska göras till fest@dfdal.se innan den 15/3.

Handlingar