Gå till innehåll

Bli medlem

Bli medlem i Dansföreningen Dansa Åh Le!

Som medlem i Dansa Åh Le har man möjlighet till gratis egenträningstillfälle varje torsdag kväll. Det ingår även 10% rabatt på inträdesavgiften på Sundspärlans torsdags-danser (Sundspärlan).

Medlemsavgiften är 100 kr för barn och 200 kr för vuxna.
Vid anmälan till kurser efter juli så betalar man endast för den termin som återstår av kalenderåret. Således 50 kr för barn och 100 kr för vuxna.

Utökat medlemskap!

För att ha utökat medlemskap hos Dansföreningen Dansa Åh Le krävs det att du redan är medlem hos oss.
Utökat medlemskap kostar 425kr/termin. Har du tävlingslicens för annan förening kostar det istället 625kr/termin.  Terminerna ligger 1/1-30/6 samt 1/7- 31/12.

Utökat medlemskap innebär att man är fri till att boka lilla lokalen på Änggatan i Marieholm när den är ledig.

När man har bokat lokalen så är det den som bokar som är ansvarig för bokning, uthämtning och inlämning av nyckeln om inget annat anges tex överenskommelse i Messenger gruppen. Det par som är ansvarig ser man i Outlook kalendern.

Tiderna som bokas är öppna för alla med utökat medlemskap. Detta innebär att det kan bli fler par på sin bokade tid. Det är ändå den som bokat som är ansvarig. Om man väljer att träna på någon annans bokade tid så respektera den musiken/musikstilen som det bokade paret väljer.

Hur bokar man?
Man skickar en förfrågan till Emma Carlsson via mail eller Messenger, när tiderna är bokade bekräftas det på mail eller Messenger och sedan skrivs tiderna in i Outlook kalendern, det bokas som standard 1,5h/träningstillfälle. Outlook kalendern bjuder Emma in er till och det är sedan ert ansvar att det fungerar, annars får ni höra av er till Emma om det är något fel med inbjudan.
Står inte er tid med i kalendern så är den inte bokad så dubbelkolla alltid med kalendern.
Bokningen av tiderna ska ske i god tid innan träningstillfället. Bra att ha ca 2 veckors framförhållning då administrationstiden för bokningen varierar.

Om man behöver avboka sin bokade tid kan det ske senast 2 dygn innan. Avbokar man senare så kan vi inte avboka lokalen, vilket då betyder outnyttjad lokaltid. Avbokar man för sent för många gånger kan det innebära att man blir betalningsskyldig för lokalhyran. Detta gäller inte vid sjukdom.

Den som är ansvarig:
Det är viktigt att den som gjort bokningen är ansvarig. Det är den personen som ansvarar för att lokalen lämnas i ett bra skick och att musikanläggningen hanteras med varsamhet. Skulle något hända eller gå i sönder i lokalen ska detta snarast meddelas till styrelsen via mail Styrelsen@dfdal.se
Man är även ansvarig för nyckeln och skulle den försvinna under er bokning så kan man bli betalningsskyldig.