Gå till innehåll

Styrelsen

Ordförande - Emma Carlsson Emma_Carlsson
Ledamot, vice ordförande - Torgny Nilsson
Ledamot - Agnetha Nordström
Ledamot - Lars Rasmusen
kassör - Annika Blom
Suppleanter - Cornelia Lundblad Olsson
och Gabriella Svensson