Gå till innehåll

GDPR – Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och skicka ut information. Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Dansföreningen Dansa Åh Le spara dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR. Denna lag har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Dansföreningen Dansa Åh Le hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid utebliven betalning av aktivitet.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap tex vilka aktiviteter som erbjuds. Vi använder även dina personuppgifter när vi ev. ansöker om bidrag från Riksidrottsförbundet, SiSU/ Skåne Idrotten och föreningens hemkommun. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik vid styrelsens arbete.

Ytterligare behandling om du tävlar

Om du tävlar, sparar vi de personuppgifter som krävs för att administrera ditt tävlande. I samband med tävlandet publicerar vi också ditt namn i föreningens årsmötes handlingar samt på
föreningens sociala medier, där kan även placering uppges.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi på dans.se.

Dansföreningen Dansa Åh Le lagrar dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik - även om ditt medlemskap upphör. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Ha koll via Dans.se

På webbtjänsten Dans.se kan du själv skapa en inloggning för att sedan kunna logga in och ta del av och ändra dina egna uppgifter.

Avsluta medlemsskap

Ditt medlemsskap gäller för ett kalenderår. Du kan avsluta ditt medlemsskap genom att kontakta någon i styrelsen i Dansföreningen Dansa Åh Le. Dansföreningen Dansa Åh Le har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (tex utebliven betalning av aktivitet).

I båda fallen utgår ingen kompensation.

Dansföreningen Dansa Åh Le Emma Carlsson Ordförande

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: styrelsen@dfdal.se