Gå till innehåll

Bli medlem

Bli medlem i Dansföreningen Dansa Åh Le!

Som medlem i Dansa Åh Le har man möjlighet till gratis egenträningstillfälle varje torsdag kväll.

Medlemsavgiften är 100 kr för barn och 200 kr för vuxna.
Vid anmälan till kurser efter juli så betalar man endast för den termin som återstår av kalenderåret. Således 50 kr för barn och 100 kr för vuxna.

Våra ledstjärneord är ”Inkluderande - en plats för alla”, ”Glädje” och ”Familjär gemenskap”

Utökat medlemskap!

För att ha utökat medlemskap hos Dansföreningen Dansa Åh Le krävs det att du redan är medlem hos oss.
Utökat medlemskap kostar 425kr/termin. Har du tävlingslicens för annan förening kostar det istället 625kr/termin.  Terminerna ligger 1/1-30/6 samt 1/7- 31/12.

Utökat medlemskap innebär att man är fri till att boka lilla lokalen på Änggatan i Marieholm när den är ledig.

När man har bokat lokalen så är det den som bokar som är ansvarig för bokning, uthämtning och inlämning av nyckeln om inget annat anges tex överenskommelse i Messenger gruppen. Det par som är ansvarig ser man i Outlook kalendern.

Tiderna som bokas är öppna för alla med utökat medlemskap. Detta innebär att det kan bli fler par på sin bokade tid. Det är ändå den som bokat som är ansvarig. Om man väljer att träna på någon annans bokade tid så respektera den musiken/musikstilen som det bokade paret väljer.