Gammeldans

Vad är gammeldans?

Gammeldans eller gammaldans är en samlingsbeteckning på en del av de modedanser som fanns innan 1930-talet.Särskilt fram till 1970-talet användes för gammeldans också termen kultis, som är ett kortnamn för "kulturell dans". De danser som oftast räknas till gammeldans är Vals, Schottis, Polka, Mazurka, Hambo, Snoa, Tango och mer sällan även foxtrot.

Hur utövas dansen?

Dansen utövas parvis.

Medlemskap
Ansök endast om medlemskap
Gammeldans
Ålder Start Dag & tid Plats Ledare    
Gammeldans, Från 20 år
Tors 18.30-20.30 10 ggr. Start 7/10. Marieholms Idrottshall.
Ledare Leif.
Från 20 år 7/10 Tors 18.30-20.30 10 ggr Marieholms Idrottshall Leif Stängd »