Gå till innehåll

Yoga med Linnéa

Yogan är pausad tillsvidare

Priser:

  • Drop-in:
    • Medlem i Dansa Åh Le - 90 kr/tillfälle
    • Övriga - 100 kr/tillfälle
  • Terminskort:
    • 10 tillfällen - 600 kr

Alla är välkommna som ni är. Det finns mattor till alla!

Vad är Yoga, och hur utövas det?

Vad yoga är beror på hur en själv väljer att se på yoga. Yoga i grunden, den flera tusenåriga tradition som det är, bottnar i meditation och hur en ska leva för att uppnå välmående.
 
Buddha, eller den mest kända Buddhan, Siddharta Gautama, sägs ha suttit under ett bodhiträd och mediterat sig fram till upplysning under 49 dagar. Denna upplysning ledde fram till hur en på bästa vis ska leva för att uppnå Nirvana, som är buddhismens mål. Buddha förespråkade den åttfaldiga vägen. Karma är centralt inom buddhismen och inom yogan, och är en hypotetisk lag om orsak och verkan. Genom att följa den åttfaldiga vägen och buddhismens budord sägs bra karma och vägen till Nirvana kunna uppnås. 
 
Inom yogan finns en bok, Yoga sutras, skriven av Patanjali, där denna åttfaldiga väg beskrivs detaljerat. Den består av Yamas och Niaymas, do's och don´t för att förenkla det. Den beskriver hur en ska agera, moraliskt, fysiskt och sinnligt. Aimsha, kanske en av de viktigaste men även mest omdiskuterade yamas, som betyder non-violence mot allt levande. Ordet yoga kommer från sanskrit, Yuj, och betyder to join och syftet med yoga är just att förena, skapa balans mellan det inre/yttre, kropp/själ, månen/solen, vänster/höger kroppshalva, yin/yang. Detta görs med hjälp av meditation (dharana), andningsövningar (pranayama), mantras (fras med helig mening, kroppslås (bandhas), asanas (kroppspositioner) och genom att följa den åttfaldiga vägen. Till en början handlade yoga endast om den meditativa biten, upplysningen, men med tiden har de andra delarna kommit till. Tillsammans med alla ovannämnda delar är målet med yoga att stilla sinnet, släppa egot, känna kärlek och harmoni. 
 
Oberoende på vilken nivå en väljer att lägga sin yogapraktik på så är målet att skapa balans. Kanske utövas den fysiska delen med asanas eller kanske ligger fokus på dharana, den meditativa biten, oavsett kommer fördelarna gällande allt komma då det ena bidrar till det andra och kanske även öppnar upp för nyfikenhet gällande de andra delarna. Vilken väg inom yogan du än väljer att ta kommer det bidra till en kroppslig, sinnlig balans.
 
På mina yogapass försöker jag se till alla delar, dharana, asana, pranayama, mudras och mantran för att på bästa möjliga vis öppna upp kroppen med dess chakran (olika platser i kroppen där fysisk/psykisk energi möts) och släppa på spänningar i kroppen/sinnet som inte sällan är känslor som lagrats. Hatha kombineras med vinyasa flow och lite yin. Det finns ett enormt utbud av olika yogainriktningar så sky is the limit för att hitta just din yoga som passar dig. För vi är alla unika, precis som det ska vara.
 
Yoga är till för alla och med värme och öppenhet välj vad yoga är för just dig och hur du vill utöva den. Istället för att gå utåt- låt oss gå inåt <3 
 
Namaste Linnéa 

Yoga i marieholm